धिरज अधिकारीकाे कविता - हामी यहाँ छाै

 ए मेरा देशबाशी हामी यहा छौ जहाँ छैन हामीलाई सुरक्षाको चिन्ता साना बच्चा देखी बुद्धलाई गार्हो भयो बाच्न मैले सोधे मेरा देशबाशीलाई हामी कहा छौ ए मेरा देशबाशी हामी यहा छौ जहाँ छैन हामीलाई स्वास्थ्यको चिन्ता चिकित्सक नै उपचार सैली फेरीदेउ भन्छन मैले सोधे मेरा देशबासीलाई हामी कहा छौ ए मेरा देशबाशी हामी यहा छौ जहाँ छैन शिक्षाको मतलब कसैलाई नेपालीहरू आफ्नो ज्ञान बिदेशलाई दिदैछन मैले सोधे मेरा देशबाशीलाई हामी कहा छौ ए मेरा देशबाशी हामी यहा छौ जहाँ छैन शान्ति संग बाच्ने बाटो के भयो नेपालीलाई न्याय र शान्ति खोजेको खोई मैले सोधे मेरा देशबाशीलाई हामी कहा छौ ए मेरा देशबाशी हामी यहा छौ अब त अति भयो आऊँ संगै देश बनाऊँ हाम्रो मात्र हैन आउने दिनको लागी भनि केही गरौ मैले सोधे मेरा देशबाशीलाई हामी कहा छौ 🖋️ धिरज अधिकारी दाङ , नेपाल ! हाल - अस्टीन , टेक्सास !


SHARE THIS